Календар догађаја

Мај, 2018
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Решења о давању станова у закуп - Обреж
   


Република Србија
Град Чачак
"Градска стамбена агенцња" Чачак
-Комисија за давање станова изграђених
на основу Програма изградње станова за социјално становање-

Чланом 10. Став 5. Одлуке о давању у закуп станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање („Службени лист града Чачка“ бр. 8/15), Комисија за давање станова изграђених на основу Програма изградње станова за социјално становање на седници одржаној 23. маја 2016. године донела је решења о давању у закуп појединачних станова на основу редоследа подносилаца пријаве на коначној ранг листи (бројеви решења:5/16, од 23. маја 2016. године; 21/16, од 23. маја 2016. године; 17/16, од 23. маја 2016. године; 16/16, од 23. маја 2016. године и 18/16, од 23. маја 2016. године), против кога заинтересовано лице може изјавити приговор Градском већу града Чачка, у року од 8 дана од дана објављивања решења на огласној табли града Чачка.
Решење о давању стана у закуп постаје коначно истеком рока за приговор, ако приговор није изјављен, као и доношењем решења Градског већа града Чачка, којим се приговор одбацује или одбија и јавно се објављује на огласној табли и интернет страници града Чачка и огласној табли и интернет страници ГСА.
Решења су објављена на огласној табли града Чачка и "Градске стамбене агенције" Чачак и интернет страници града Чачка и "Градске стамбене агенције" Чачак дана 26. маја 2016. године.
Заинтересовано лице може изјавити приговор Градском већу града Чачка почев од 27. маја закључно са 03. јуном 2016. године.

У Чачку, 26. маја 2016. године

Председник Комисије:
Бранкица Јелић, с.р.


Решења за стамбено угрожена инвалидна лица и лица са телесним оштећењем на територији града Чачка у последње 3 године - 2 стана:
1. Павловић Ружица Преузмите решење
2. Џановић Мервана Преузмите решење


Решења за остала стамбено угрожена лица предвиђена чланом 7. Уредбе (породице са више деце, лица преко 65 година старости, деца без родитељског старања, самохрани родитељи и остала лица у складу са чланом 10. став 3. Закона о социјалном становању "Службени гласник РС" бр. 72/09) са пребивалиштем на територији града Чачка у последње 3 године - 3 стана:
1. Борисављевић Маријана Преузмите решење
2. Ћетеновић Весна Преузмите решење
3. Војводић Марија Преузмите решење

Претходна страна