Календар догађаја

Мај, 2018
*   *
П У С Ч П С Н
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Географски Информациони систем

Презентација финансирана од стране Америчке фондације за међународни развој

Адресни код

Налазите се: Почетна
Контактирајте нас за више информација
X
Одржана четрдесет девета седница Скупштине града Чачка
   

На 49. седници Скупштине града Чачка, одржаној у уторак 21. јуна 2011. године, усвојено је и донето: Одлука о завршном рачуну буџета града Чачка за 2010. годину, Одлука о завршном рачуну консолидованог рачуна трезора града Чачка за 2010. годину, Одлука о изменама и допунама Одлука из области комуналних делатности, Одлука о усвајању Елабората о оправданости додељивања парцеле 1/1 КО Чачак Републици Србији - Министарству просвете и науке (за потребе Дома ученика Чачак) непосредном погодбом, без накнаде, Одлука о оснивању Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, Одлука о приступању оснивања Друштва са ограниченом одговорношћу „Научно технолошки парк Чачак“ Чачак, Одлука о изменама и допунама Одлуке о поверавању послова пројектовања, изградње, одржавања гасоводне мреже у општини Чачак и обезбеђења испоруке природног гаса, Извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Регионална санитарна депонија Дубоко“ Ужице за 2010. годину, Извештај о пословању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље за 2010. годину, Одлука о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље бр. 61/2011 од 24. фебруара 2011. године, Одлука о изменама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности на територији града Чачка за 2010. годину, Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2011. годину, Одлука о давању сагласности на Одлуку о ценама погребних услуга и одржавања гробља, Одлука о утврђивању постојећих назива улица на територији града Чачка, Одлука о прихватању Иницијативе за увођење самодоприноса за Месну заједницу Љубић и Закључак о припреми Нацрта одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Љубић, Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Доња Трепча, Одлука о проглашењу Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Вранићи и Извештај Комисије о спроведеном референдуму ради доношења Одлуке о увођењу самодоприноса за Месну заједницу Кулиновци.

Размотрено је 8 амандмана поднетих на: Предлог Одлуке о изменама и допунама одлука из области комуналних делатности (4амандмана) и на Предлог Одлуке о висини стопе пореза на имовину за 2011. годину (4 амандмана).

Није усвојен Извештај о реализацији акционих планова за Роме пошто за његово усвајање није гласала већина присутних одборника.
 

Претходна страна